Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5266) (Jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny) (2005/1/WE)