Pisemne zapytanie E-005168/11 Sławomir Witold Nitras (PPE) do Komisji. Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej