Pisemne zapytanie E-005776/11 Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji. Faktyczne zwiększenie emisji CO2 po wprowadzeniu pakietu energetyczno-klimatycznego