Postanowienie prezesa Sądu z dnia 7 grudnia 2010 r.