Pisemne zapytanie E-1783/10 skierowała: Cristiana Muscardini (PPE) do Komisji. Nielegalne stosowanie stawek za kończenie połączeń