Pisemne zapytanie E-004716/11 Liam Aylward (ALDE) do Komisji. Jakość mięsa drobiowego w UE