Sprawa T-408/12: Skarga wniesiona w dniu 14 września 2012 r. — Ubee Interactive przeciwko OHIM — Augere Holdings (Netherlands) (ubee)