Pisemne zapytanie E-5090/07 skierowane przez: Nickolaya Mladenova (PPE-DE) do Komisji. niezgłoszonej pomocy państwowej dotyczącej autostrady Trakia w Bułgarii