Pisemne zapytanie E-5911/08 skierowane przez: Hélène Goudin (IND/DEM) do Komisji. udziału Komisji w kampanii Y vote 2009