Sprawa T-438/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2007 r. — Daishowa Seiki przeciwko OHIM — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (BIG PLUS)