Pisemne zapytanie E-3377/10 skierowała: Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Wdrożenie dyrektywy usługowej 2006/123/WE i jej wpływ na lokalne targi i sprzedawców ulicznych we Włoszech