Wniosek DECYZJA RADY ustalająca stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Generalnej Światowej Organizacji Handlu w odniesieniu do wniosku o przyznanie przez WTO zwolnienia dotyczącego dodatkowych autonomicznych preferencji handlowych przyznanych przez Unię Europejską Pakistanowi