Pisemne zapytanie P-011158/10 Michael Cramer (Verts/ALE) do Komisji. Zakaz postojów na terenie Włoch w przypadku międzynarodowych połączeń kolejowych pomiędzy Niemcami, Austrią i Włochami oraz w przypadku połączeń krajowych we Włoszech