Pisemne zapytanie E-5801/07 skierowane przez: Billa Newtona Dunna (ALDE) do Komisji. działań mających na celu walkę z podrabianiem leków