Sprawa C-187/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii