Дело C-187/06: Определение на председателя на Съда от 26 септември 2008 г.  — Комисия на Европейските общности/Кралство Белгия