Pisemne zapytanie E-4681/08 skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji. dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 40 mln euro dla Autonomii Palestyńskiej oraz wspierania Hamasu