Pisemne zapytanie P-7140/10 Zuzana Roithová (PPE) do Rady. Dyskryminacja względem obywateli Czech w związku z wprowadzeniem przez Kanadę jednostronnego obowiązku wizowego