Pisemne zapytanie E-007968/11 Jim Higgins (PPE) do Komisji. Ludność kurdyjska