Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. , wraz z odpowiedziami Wspólnego Przedsięwzięcia