Pisemne zapytanie E-2292/10 skierowała: Vicky Ford (ECR) do Komisji. Kwestie dotyczące bezpieczeństwa transportu w Grecji