Zgłoszenie zamiaru koncentracji – (Sprawa COMP/M.5524 – Météo-France/CDC/NYSE Euronext/MetNext) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej Tekst mający znaczenie dla EOG