Pisemne zapytanie P-5506/10 Iliana Malinova Iotova (S&D) do Komisji. Decyzja rządu Bułgarii dotycząca niezależności mandatu Komisji ds. Ochrony Konkurencji (CPC)