Pisemne zapytanie E-6928/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. pomocy tylko dla potrzebujących