Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2009 r. Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 20 stycznia 2009 r.#Jörn Sack przeciwko Komisji Europejskiej.#Sprawa C-38/08 P.