Zatwierdzenie nominacji Pawła Sameckiego na członka Komisji Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 września 2009 r. zatwierdzająca nominację Pawła Sameckiego na członka Komisji