/* */

Pisemne zapytanie E-5125/09 skierował: Andreas Mölzer (NI) do Rady. Aborcja