Pisemne zapytanie E-5212/08 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. subwencjonowania śmiertelnie niebezpiecznego narkotyku, jakim jest tytoń