Sprawa F-75/07: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 27 września 2011 r. — Brown i Volpato przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — Nowa struktura karier — Wydłużenie ścieżki kariery poprzez wprowadzenie nowych grup zaszeregowania, które nie mają odpowiedników w dawnym regulaminie pracowniczym — Zastosowanie art. 45 regulaminu pracowniczego, załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, jak również ogólnych przepisów wykonawczych, obowiązujących od 2005 r. — Zasada równego traktowania — Moc wsteczna decyzji w sprawie awansu od daty sprzed dnia 1 maja 2004 r. — Przepisy przejściowe — Skarga w sposób oczywisty podlegająca odrzuceniu)