Věc F-75/07: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 27. září 2011 — Brown a Volpato v. Komise ( Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení za rok 2006 — Nová struktura služebního postupu — Prodloužení služebního postupu zavedením nových platových tříd, které nemají ve starém služebním řádu ekvivalent — Použití článku 45 služebního řádu, přílohy XIII služebního řádu a OPU použitelných od roku 2005 — Zásada rovného zacházení — Zpětný účinek rozhodnutí o povýšení k datu předcházejícímu dni 1. května 2004 — Přechodná opatření — Zjevné důvody pro odmítnutí nebo zamítnutí návrhu )