Propunere modificată de REGULAMENT AL CONSILIULUI de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020