Pisemne zapytanie E-000264/11 Kriton Arsenis (S&D) do Komisji. Dobrostan zwierząt w kontekście komunikatu Komisji WPR do 2020 r.