Pisemne zapytanie E-011193/10 Monika Hohlmeier (PPE) do Komisji. Europejski Fundusz Społeczny w Rumunii