/* */

Umowa WE/Armenia dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Armenii dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))