Megállapodás az EK és Örményország között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről * Az Európai Parlament 2009. március 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Örmény Köztársaság közötti, a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról l (COM(2007)0729 – C6-0519/2008 – 2007/0251(CNS))