Pisemne zapytanie E-2436/08 skierowane przez: Anne Van Lancker (PSE) do Komisji. inwestycji odpowiedzialnych społecznie