Opinia rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 17 września 2009 r.