Uredba Vijeća (EZ) br. 47/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice$