Pisemne zapytanie E-1597/08 skierowane przez: Urszulę Gacek (PPE-DE) do Rady. integralności terytorialnej i suwerenności państw narodowych objętych europejską polityką sąsiedztwa