Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 58/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG