Pisemne zapytanie E-1443/10 skierowała: Nessa Childers (S&D) do Komisji. Stosowne wsparcie dla osób cierpiących na hemofilię