Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6485 – Euler Hermes/Mapfre/Mapfre CC) Tekst mający znaczenie dla EOG