Vec F-18/11: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. júla 2011 — Zaffino/Komisia (Verejná služba — Osoby nárokujúce si postavenie úradníka alebo zamestnanca Európskej únie — Žaloba — Zjavná neprípustnosť — Nedodržanie konania pred podaním žaloby)