Sprawa F-18/11: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. — Zaffino przeciwko Komisji (Służba publiczna — Osoby domagające się przyznania im statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej — Skarga — Oczywista niedopuszczalność — Niedochowanie procedury poprzedzającej wniesienie skargi)