Pisemne zapytanie P-4267/08 skierowane przez: Marcello Vernolę (PPE-DE) do Komisji. niewłączenia dyrektywy IPPC do włoskiego prawa krajowego