/* */

Pisemne zapytanie E-6297/07 skierowane przez: Raüla Romevę i Ruedę (Verts/ALE) do Komisji. uprawiania nurkowania w Unii Europejskiej