Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 244/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do porozumienia EOG [2018/1804]