ETA:n sekakomitean päätös N:o 244/2016, annettu 2 päivänä joulukuuta 2016, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2018/1804]