Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2008 r. dotycząca projektu decyzji w sprawie COMP/M.4956 – STX/Aker Yards – Sprawozdawca: Zjednoczone Królestwo