Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1082/2012, annettu 9 päivänä marraskuuta 2012 , asetuksen (EU) N:o 185/2010 muuttamisesta ilmailun turvatoimien varmentamisen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti